Menu

Kuvien rankka käsittely vaikuttaa etenkin nuorten itsetuntoon


Nykyaika on tuonut mukanaan monia ihmisten jokapäiväistä elämää helpottavia työkaluja. Välillä saattaakin tuntua, että ihmiset nojaavat älypuhelimiinsa ja muihin digilaitteisiinsa jopa liiaksi. Kun digi ottaa elämästä liian suuren vallan, saattaa raja oikean elämän ja kuvitelman välillä hämärtyä.

Vaikka suurimmalle osalle on teoreettisella tasolla selvää, että monet varsinkin julkisuuden henkilöiden julkaisemat kuvat käyvät läpi hyvin rankkoja kuvankäsittelyprosesseja ennen tulemistaan julki, tulee ihmisen aina silti vertailtua itseään muihin ymmärtämättä välttämättä käytännön tasolla, kuinka paljon kuvia onkaan siloteltu. Tällainen vaikuttaa alitajuisella tasolla yllättävänkin suuresti ihmisen itsetuntoon, ja varsinkin nuoret ovat erittäin herkässä iässä oleva ryhmä, jolle tällainen voi vaikuttaa haitallisesti jopa kasvuun ja kehitykseen.

Netti on nuorelle käärme

Sille ei voida mitään, että internetistä on nykyään tullut peruuttamaton osa jokaisen ihmisen elämää, ja tämä koskee vääjäämättä myös lapsia ja nuoria. Internet on kuitenkin valitettavasti täynnä sisältöä, joka ei sovi tälle ikäryhmälle ollenkaan ja saattaa olla jopa haitallista tai vaarallista. Tällaiseen ei tule suhtautua liian heppoisesti, vaan kannattaa yhdessä lapsen kanssa keskustella läpi asiat, joita netissä saa ja ei saa tehdä. Loppujen lopuksi epäilyttävän sisällön löytäminen on lapsellekin helppoa, eikä vaadi kuin yhden oikeilla termeillä tehdyn hakukonehaun.

Yksi netin ehkä suurimmista ongelmista piileekin siinä, että se on kaikkialla. Mikäli lapsi on sosiaalisessa mediassa, altistuu hän väkisin rankasti muokattujen kuvien katseluun. Hän alkaa väistämättä vertailla itseään muiden julkaisemiin kuviin, ja tämä saattaa vaikuttaa lapsen itsetuntoon hyvinkin haitallisesti, sillä hän ei vielä kykene täysin ymmärtämään sitä muutosta ja illuusiota, jonka kuvankäsittely saa aikaan. Niinpä hän pitää näkemäänsä aitona, ja itseään huonompana. Tämä huonommuuden tunne saattaa pahimmillaan aiheuttaa jopa henkistä pahoinvointia, joka voi pitkittyneenä aiheuttaa myös muita, huomattavasti vakavampia ongelmia, kuten masennus ja syömishäiriöt.

Onkin ensisijaisen tärkeää kertoa lapselle ainakin perusteet kuvanmuokkauksesta, jotta tällä on ainakin jokin käsitys siitä, mihin sosiaalisen median siloteltu ulkonäkö perustuu ja jotta tämä ymmärtää olla aina uskomatta siihen, mitä kuvia internetissä näkee.